עדויות מהפיגוע

נובמבר 2007, במלאת חמש שנים לפיגוע הטרור במצר הוקדש עלון הקיבוץ לעדויות מליל האירוע.

עורכת העלון: נאוה שמחי חברוני