חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקנון קיבוץ מצר

פורסם במרץ 2018  –   נוסח משולב הכולל את תיקוני התקנון שאושרו במהלך השנים. נערך ע”י עורכי הדין של הקיבוץ.

בנייה – עבודות בנייה במימון החבר

תכנית שיוך דיור לחברים – נספח לחוברת מס’ 4  עדכון דצמבר 2009  –   קיבוץ מצר החליט במסגרת תכנית “שלוש הדלתות”, על מהלך של שיוך “זכויות הדיור” לחברים, המסדיר, בין היתר, את חישוב שווי הזכאות הכספית לחברים לפי שווי הדיור בפועל שהוקצה וסופק להם מהקיבוץ ואת מנגנון איזון פערי הדיור בין החברים.

אובדן כושר עבודה

מתוך חוברת “דלת התקציבים” – סעיפי ביטוח אבדן כושר עבודה.חבר בגיל העבודה אחראי וחייב להתפרנס, באופן שיקיים אותו ואת בני ביתו ויתרום את חלקו בערבות ההדדית. החבר אחראי למציאת מקום עבודה עבורו, לשמירה על מקום עבודתו, להבטחת המקורות המיועדים לקצבת הפנסיה, וכן לביטוח אובדן כושר עבודה, לביטוח בריאות משלים וסיעודי, ולשמירה על רצף ביטוחי בכל […]

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן