חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
booked.net

מלגת לימודי חקלאות 2020

סטודנט/ית יקר/ה,
מועצה אזורית הגליל העליון והחברה לפיתוח הגליל מעניקות גם השנה מלגה לסטודנט/ית הלומד/ת חקלאות, על גווניה, או לימודים המשיקים לחקלאות על גווניה השונים.
מאז ראשית ההתיישבות הקיבוצית בגליל העליון לפני יותר ממאה שנים, לאזור שלנו צביון חקלאי כפרי מיוחד. כך היה, כך הווה וכך אנחנו מבקשים שיהיה גם בעשורים הבאים.
החקלאות, כמו היישובים, משנה פניה ומתאימה עצמה לתנאים החדשים. למחקר ולפיתוח תפקיד משמעותי בקיומה של חקלאות מודרנית, יעילה ויצרנית, מהווה מקור השראה בהמציאה את עצמה כל פעם מחדש.
ההון האנושי הוא שיניע את החקלאות גם בשנים הבאות.
אנחנו מאמינים בחקלאות, ומזמינים אותך להגיש בקשה לקבלת מלגה כמי שלומד חקלאות או לימודים המשיקים לחקלאות.
גיורא זלץ, ראש מועצה אזורית הגליל העליון
שגב ירבעם, מנכ”ל החברה לפיתוח הגליל
קריטריונים למלגות ללימודי חקלאות לשנת תש”פ -2020
תואר ראשון:
1. לימודי תואר ראשון או הנדסאים במוסד אקדמי מוכר ע”י המל”ג.
2. תושב מועצה – רישום מקום מגורים ביישובי המועצה – לפי הרישום בת.ז ואישור תושבות.
3. תושב המועצה בחמש השנים האחרונות לפחות.
4. לימודי תואר מלאים (שכ”ל מלא).
5. המלגה תינתן עבור כל שנה בנפרד.
6. המלגה תינתן החל מהשנה השנייה ורטרואקטיבית עבור השנה הראשונה.
7. גובה המלגה: 2000 ₪ לכל שנה, סטודנט שלומד לימודי חקלאות וגם עובד בתחום באזור המועצה בהיקף של לפחות חצי משרה/ 85 שעות חודשיות ובהצגת אישור מעסיק, יקבל מלגה בגובה 4000 ₪ עבור כל שנה.
תואר שני:
1. לימודי תואר שני במוסד אקדמי מוכר ע”י המל”ג.
2. תושב מועצה – רישום מקום מגורים ביישובי המועצה – לפי הרישום בת.ז ואישור תושבות.
3. תושב המועצה בחמש השנים האחרונות לפחות.
4. לימודי תואר מלאים (שכ”ל מלא).
5. המלגה תינתן עבור כל שנה בנפרד.
6. גובה המלגה:  3500 ₪ עבור כל שנה – עד שלוש שנים. סטודנט שלומד לימודי
חקלאות וגם עובד בתחום באזור המועצה בהיקף של לפחות חצי משרה/ 85 שעות חודשיות ובהצגת אישור אישור המעסיק- יקבל מלגה בגובה 7000 ₪ עבור כל שנה.
תואר שלישי:
1. לימודי תואר שלישי במוסד אקדמי מוכר ע”י המל”ג.
2. תושב מועצה – רישום מקום מגורים ביישובי המועצה – לפי הרישום בת.ז ואישור תושבות
3. תושב המועצה בחמש השנים האחרונות לפחות.
4. גובה המלגה: 7000 ₪ – שנה ראשונה.
5. גובה המלגה: עד 7000 ₪ בשנה השנייה – בכפוף ליתרת תקציב המלגות לחקלאות.
לא יתקבלו בקשות רטרואקטיביות.
מועד אחרון להגשת בקשה: 9.2.2020
המלגות יחולקו בטקס ביום חמישי 19.3.2020

כללי:
1. לקבלת אחת מן המלגות המפורטות לעיל הסטודנט יצרף מסמכים רלוונטיים כפי שיידרש.
לטופס אישור מנהל/ת הקהילה לחץ/י כאן
2. הבקשות למלגות וצירוף המסמכים הנדרשים ימולאו בטופס מקוון
3. בני/בנות סגל אקדמי הזכאים ללימודים חינם אינם זכאים לקבלת המלגה.
 הקריטריונים לכל תואר חייבים להתקיים כולם באופן מצטבר לתואר הרלבנטי.
 בקשתו של מבקש אשר אינו עומד באחד מהקריטריונים, תידחה על פניה.
 חריגים יפנו בבקשה לדיון בוועדת המלגות באמצעות מרכז צעירים גליל עליון

לטופס בקשה לקבלת מלגה לחץ/י כאן
 לשאלות או ברורים ניתן לפנות למרכז צעירים גליל עליון בדוא”ל – tzeirim@galil-elion.org.il

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן