booked.net

מוסדות וענפים

משרד ראשי
נעמי פרץ
טלפון
  04-6387801  :
מייל:      [email protected]

מזכיר הקיבוץ
יעקב דרומי

טלפון:  052-4399575
מייל:     [email protected]

מנהל הקהילה
לאונרדו לם

טלפון:     054-6864775
מייל:    [email protected]

גזבר הקיבוץ 
דני הופמן

טלפון:  05243999021
מייל:    
[email protected]

מרכז משק
גוסטי חלן

טלפון:   0524399018
מייל:   merakez_meshek@Kmetzer.org.il

מרכז משאבי אנוש
חיים יוגב
טלפון:0523320482 

מייל:    [email protected]

 

רכז ביטחון שוטף
אביק יחיא
טלפון: 052-439933

ראש צוות צח”י
גוסטי חלן
טלפון: 0524399018
מייל: merakez_meshek@Kmetzer.org.il

בוטקה

טלפון: 6387003

 

משטרה
טלפון: 100

מכבי אש
טלפון: 102

מד”א
טלפון: 101

מוקד חירום מועצה
טלפון:  04-6904000

מניעת אלימות במשפחה
טלפון: 1800-2-00-00

סיוע לנפגעי תקיפה ואונס
נשים:  09-5176178
גברים: 09-5176178

האגודה להגנת הילד
טלפון: 1800-22-39-66

נילי שחר
טלפון: 052-4399165
מייל: [email protected]

דפברילטורים
1 – אצל משה קדוש – 052-4399186
2- בלובי של חדר האוכל בצמוד לארון המפתחות

מרכז בריאות ורווחה
משה קדוש
טלפון: 052-4399186
מייל:  [email protected]

מרפאה
מירה חברוני
טלפון:  04-6387000
            04-6387088
מייל:  [email protected]
 
מרפאת שיניים
פטי שקד
טלפון: 052-4399203


מטפלת שטח
שלומית גלזר
טלפון:   052-4399006

מוקד שר”פ
טלפון: 073-2341234
 
ביה”ח הלל יפה
טלפון: 04-6304304

מרכזת החינוך החברתי
אביטל לפונד

טלפון  0549290100  :
מייל:     [email protected] 

מרכזת חינוך הגיל הרך
קלאודיה מוסרי
טלפון:    052-4399170
מייל:    [email protected]

בתי ילדים:
ניצן – 04-
רימון – 
חצב – 
כלנית – 
חורש – 
בוסתן –

צביה עירון
טלפון: 04-6387711

האוני אבו רקייה
חדר האוכל: 04-6387957
האוני:  054-5820453

טלפון:   04-6387966
מייל:     [email protected]
אוריין:   052-4399488

 

מרי סעד
טלפון:   052-4399196
מייל:     [email protected]

יהודית סולקיס
טלפון:   04-6387968

מרי אידלמן
טלפון:   058-7371731
מייל:      [email protected]    

אתי בר-לוי
טלפון:     052-4399214
מייל:       [email protected]

נורית פלבר
טלפון:     052-4399128
מייל:       [email protected]

 

פילאטיס
דבורה הופמן
טלפון:   052-4399146
מייל:     [email protected] 

יוגה
קתי ברדוש
טלפון:   052-4399382
מייל:     [email protected]

מצרפלס

 

מוסך מצר
טלפון:   04-6387955
נייד:       0524399433
מייל:     
[email protected]

ענף הצומח

עמיחי מילברג
טלפון:   052-4399064
מייל:      [email protected]

שרון קם
טלפון:   052-4399428
מייל:      [email protected]

ענף הרפת
נתי הגאי
טלפון:   0524399027
מייל:  [email protected]

תשתיות
דואר אלקטרוני:  [email protected]

שרה מילברג
טלפון:   0524399143

ראובן שליין 
טלפון: 0524399084


עורכת האתר
נאוה שמחי חברוני
טלפון:   0524399269
מייל:   [email protected]

דילוג לתוכן