חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
booked.net

מלגת מועצה 2020

סטודנט/ית יקר/ה
מועצה אזורית הגליל העליון מעניקה השנה, כמדי שנה, מלגות לסטודנטים מתוך אמונה בחשיבות ההשכלה הגבוהה, רכישת מקצוע, צמיחה והתפתחות אישית.
המלגות מוענקות לסטודנטים תושבי יישובי המועצה, העומדים בקריטריונים שהוגדרו מראש, ולומדים לימודים אקדמיים או לימודים לתואר הנדסאי.
אני פונה אלייך ומזמין אותך להגיש בקשה לקבלת מלגת מועצה.
בהצלחה,
גיורא זלץ
ראש המועצה
קריטריונים לחלוקת מלגות המועצה לשנת תש”פ – 2020
מסגרת התקציב המאושרת למלגות לשנת 2020: 220,000 ₪
1. נקבעו שתי קבוצות של זכאים למלגות.
א. קבוצה ראשונה – לימודי תואר ראשון והנדסאים.
ב. קבוצה שנייה – לימודי תואר שני ודוקטורט.
מועד אחרון להגשת בקשה: 9.2.2020 
המלגות יחולקו בטקס ביום חמישי 19.3.2020

קריטריונים לקבוצה ראשונה:
1. לימודי תואר ראשון או הנדסאים במוסד מוכר במדינת ישראל.
2. לימודי תואר מלאים (תשלום שכ”ל מלא).
3. המלגה תינתן החל משנת הלימודים השנייה ואילך.
4. רישום מקום מגורים ביישובי המועצה – לפי הרישום בתעודת זהות ואישור תושבות.
5. תושב המועצה בחמש השנים האחרונות לפחות.
קריטריונים לקבוצה השנייה:
1. לימודי תואר שני/שלישי במוסד אקדמי המוכר במדינת ישראל.
2. רישום מקום מגורים ביישובי המועצה – לפי הרישום בתעודת זהות ובאישור תושב.
3. תושב מועצה בחמש השנים האחרונות לפחות.
קריטריונים כלליים:
1. סטודנטים אשר קיבלו מלגה או אמורים לקבל מלגה שמקורה מכספי המועצה לא יהיו זכאים למלגת מועצה בשנת הלימודים תש”פ.
2. הזכאות היא אחת לכל תואר במהלך הלימודים.
3. סטודנטים במסלול הכולל שני תארים או יותר, יהיו זכאים להגיש במהלך לימודיהם, בקשות כמספר התארים.
4. הסטודנט יציג מסמכים רלוונטיים כפי שיידרש. לטופס אישור מנהל/ת הקהילה לחץ/י כאן
5. הבקשה למלגה וצירוף המסמכים הנדרשים, ימולאו בטופס מקוון
6. גובה המלגה המקסימלי: 2200 ₪ ותלוי במספר הפונים.
7. בני בנות סגל אקדמי הזכאים ללימודים חינם לא יהיו זכאים לקבלת המלגה.
 הקריטריונים לכל תואר חייבים להתקיים כולם באופן מצטבר לתואר הרלבנטי.
 בקשתו של מבקש אשר אינו עומד באחד מהקריטריונים, תידחה על פניה.
 חריגים יפנו בבקשה לדיון בוועדת המלגות באמצעות מרכז צעירים גליל עליון
לטופס בקשה לקבלת מלגה לחץ/י כאן
 לשאלות או ברורים ניתן לפנות למרכז צעירים גליל עליון בדוא”ל – tzeirim@galil-elion.org.il
יו”ר ועדת מלגות – עידית חמל

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן