חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
booked.net

מזכירות 26.02.13 (03/13)

פרוטוקול ישיבת המזכירות 13/3 מיום 13.2.26
1 .אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות 13/1.
2 .פניית מנכ”ל קרן חבצלת ונציגת השוה”צ לקיום דיון חוזר בפנייה לתרומה לאירועי 100 שנה לשומר הצעיר.
איתמר שוויקה (קרן חבצלת) ואדווה מאיר-וייל (השוה”צ) הציגו את האירועים המתוכננים להתקיים במלאת 100 שנה להקמתה של תנועת השומר הצעיר, וביקשו מחברי המזכירות לאשר את התרומה המבוקשת (10,000₪) המופנית לכל קיבוצי הקבה”א לשעבר (ואשר נענתה בחיוב ע”י הקיבוצים השכנים).
סוכם: א) לאשר את התרומה המבוקשת ולהמליץ בפני אחת ההנהלות (קהילה או כלכלית)
למצוא את המקור התקציבי לשם כך.
ב) לקיים דיון עם יו”ר ההנהלה הכלכלית ומנהלת הקהילה בנוגע לפניות בנושאים כספיים
המגיעות למזכירות.
3 .עדכון מורשי חתימה.
עקב החילופים שנעשו בקרב ממלאי תפקידים בקיבוץ נדרש עדכון של רשימת מורשי החתימה: סיום הכללתם של דבי ברא”ס וראובן שריג, והכנסתו של שמואל שצ’ופק.
סוכם: לאשר את העדכון המבוקש.
4 .נציגי מצר במועצת התנועה הקיבוצית.
בפני המזכירות הוצגה הפנייה שהתקבלה מטעם מזכיר התנועה הקיבוצית, לעדכן את רשימת צירי הקיבוצים
למועצה. בבקשה מדובר על צירים קבועים ועל מחליפיהם הקבועים. למצר זכות ל – 2 צירים (קיבוץ בו בין 201 ל – 350 חברים). נציגי מצר כיום הם דב אביטל ודורון ליבר, והם מוכנים להמשיך בכך. הפנייה לבחירת מחליפים קבועים היא תוספת של השנים האחרונות.
סוכם: לפרסם הודעה לחברים, ולבקש מהמעוניינים להציג את מועמדותם.
5 .פניית נועם ברינדט בנוגע להחלטת המזכירות על הגדלת היקף המשרה של המזכיר.
נועם הציג את עמדתו לפיה ההחלטה שקיבלה המזכירות צריכה הייתה להגיע לדיון ואישור שיחת הקיבוץ. זאת
כיוון שבמכרז שפורסם בשעתו לתפקיד זה מדובר על היקף משרה של יומיים בשבוע (40 .(כמו כן יש לכך
משמעויות תקציביות שלא הובאו לידיעת הציבור. נועם הוסיף שצירוף היקפי המשרה של המזכיר ומנהלת
הקהילה עומד על 6 ימי עבודה בשבוע, דבר שאינו סביר.
מול טענות אלה נאמרו הדברים הבאים:
הפעם האחרונה בה התקבלה החלטה על היקף המשרה של המזכיר הייתה בדצמבר 2009 ואז הוחלט להגדיל
את המשרה ל – 3 ימים בכדי לרכז גם את הצמיחה הדמוגרפית. המזכיר הנוכחי אמנם לא מרכז את הצמיחה
הדמוגרפית אך הוא עוסק בכך לא מעט יום-יום.
מאז, נדונו והוחלטו השינויים בהיקפי המשרה של המזכיר ו/או מנהלת הקהילה במזכירות בלבד.
הגדלת היקף המשרה ל – 50 ,על פי החלטת המזכירות, באה לידי ביטוי בהצעת תקציב הקהילה שאושרה
לאחרונה, ונמסר על כך במפורש בשיחת הקיבוץ בעת הצגת התקציב.
עוד לפני העיסוק הנוסף בענייני הקליטה, נדרש המזכיר ל 3 – 4 ימי עבודה בשבוע לצורך מילוי תפקידו, זאת בין היתר עקב המבנה הארגוני-ניהולי במצר שיוצר כפילות מובנית בין המזכיר למנהלת הקהילה.
המשך הדיון והסיכום נעשו ללא נוכחות המזכיר.
סוכם: המזכירות מכירה בכך שההחלטה בדבר הגדלת המשרה של מזכיר הקיבוץ הייתה אמורה להגיע לדיון
בשיחת הקיבוץ ולהכרעה בקלפי. בפועל זה לה נעשה כך, אך בכל מקרה שיחת הקיבוץ אישרה זאת במסגרת
אישור תקציב הקהילה.
המזכירות מדגישה שקיימת דרישה לבחון את המבנה הארגוני.
רשם: יהודה מרלא

התחבר אל האתר
דילוג לתוכן